czwartek, październik 06, 2022
Witamy w pawiookie.pl!

Regulamin

1) Giełda służy wymianie handlowej pomiędzy użytkownikami portalu.  Przedmioty pojawiające się na giełdzie muszą być powiązane z tematyką akwarystyczną.

2) Dopuszczalny jest obrót żywymi zwierzętami, pod warunkiem zapewnienia im humanitarnego transportu i upewnieniu się, że nabywca jest w stanie zapewnić im adekwatne do ich wymagań warunki.

3) Wystawiając ogłoszenie dbaj o czytających - zadbaj o rzetelny, wyczerpujący, poprawny stylistycznie i gramatycznie opis, sfotografuj przedmiot i umieść jego zdjęcia. 

4) Ogłoszenie funkcjonuje na giełdzie 14 dni, po tym okresie czasu jest przenoszone do niedostępnego dla użytkowników archiwum.

5) Portal pawiookie.pl nie odnosi żadnych korzyści z prowadzenia giełdy. Nie odpowiada również za wszelkie spory jakie mogą pojawić się pomiędzy oferentem a odbiorcą . Za stan przedmiotu odpowiada sprzedający. 

Ważne
  • Osoby, którym padła dorosła pawiooka o w miarę proporcjonalnej budowie,  proszone są o zrobienie jej zdjęcia i umieszczenie zapakowanej w torebkę ryby (koniecznie w pozycji wyprostowanej!) w zamrażalniku. Następnie proszę o skontaktowanie się z administratorem.
  • Portal pawiookie.pl poszukuje osób biegle posługujących się jednym z języków: angielskim, niemieckim lub też rosyjskim, w celu przetłumaczenia treści artykułów. Osoby chętne do pomocy proszone są o skontaktowanie się z administratorem.